Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

 

Asociace poraden pro osoby se

zdravotním postižením 

ČR 

 

Jedná se o svaz občanských sdružení s celostátní působností, které se od svého vzniku v roce 2002 systematicky snaží o podporu a rozvoj   kvalitního a dostupného poradenství pro osoby se zdravotním postižením, ve všech 14 krajíchh ČR.

 

APZP  zejména:

 

 • napomáhá rozšiřování a zvyšování kvality poradenství pro občany se zdravotním postižením,
 • rozvíjí nové formy a metody v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením,
 • napomáhá zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb v poradenské praxi,
 • zabezpečuje výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností,
 • vytváří a realizuje projekty, které napomáhají zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných poradenských služeb,
 • podílí se na ovlivňování vztahu veřejnosti k osobám se zdravotním postižením,
 • vydává odborné publikace a metodické materiály,
 • pořádá odborné semináře a konference,
 • aktivně se účastní seminářů, konferencí, výstav a prezentací na celostátní a regionální úrovni,
 • realizuje edukační činnost pro širokou veřejnost zejména v oblasti specifické komunikace s osobami se zdravotním postižením,
 • provádí školení školitelů a lektorů působících v oblasti odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
 • je partnerem dalších projektů, které napomáhají jak osobám se zdravotním postižením, tak i poradcům v poradnách pro zdravotně postižené občany při rozvoji jejich kompetencí,

 

 • zajišťuje a zprostředkovává odbornou lektorskou činnost na vzdělávacích akcích poraden pro osoby se zdravotním postižením a občanských sdružení osob se zdravotním postižením,
 • provádí výzkum v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
 • zajišťuje odborné vzdělávání sociálních pracovníků – poradců pro osoby se zdravotním postižením v oblasti jejich celoživotního vzdělávání – formou akreditovaných kurzů u MPSV ČR,
 • poskytuje expertní a konzultační činnost v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením.

 

APZP sdružuje přes 100 specializovaných poraden pro osoby se zdravotním postižením. Ročně navštíví tyto poradny – ve více jak 90 městech ČR – více jak 75 tis. klientů – osob se zdravotním postižením. Z tohoto počtu tvoří   pacienti (lidé s chronickým onemocněním) přibližně jednu třetinu.

 
 
 
 
TOPlist