Obecná východiska poradenství OZP

Agenda 22

Antidiskriminační zákon

APZP – Základní východiska poradenství pro OZP

Etický kodex pracovníků Poradny pro osoby se zdravotním postižením

Evropská strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010_2020

Evropská_sociální_charta

Národní-plán-OZP-2015-2020_1

Standardní pravidla pro vyrovnávání příležitosti pro OZP

Střednědobá koncepce politiky státu vůči OZP

Úmluva OSN

Východiska apzp

Výzkum APZP z roku 2009

Vzdělání dle 108 – §110

Zaměření poraden sdružených v APZP