Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

Cíle APZP

Cíle APZP

 

APZP zejména:

 

a)sdružuje poradny, které poskytují odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a další občanská sdružení, která se zabývají poradenskými aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením,

b)zprostředkovává výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností mezi jednotlivými poradnami, poradci a zainteresovanými odborníky,

c)napomáhá  rozšiřování a zvyšování kvality poradenství pro občany se zdravotním postižením,

  1.  rozvíjí nové formy a metody v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením,
  2.  napomáhá  zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb  v poradenské praxi,

f)vytváří a realizuje projekty, které napomáhají zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných poradenských služeb,

  1.  zajišťuje supervize v oblasti poradenství pro občany se zdravotním zprostředkovává postižením,

h)podílí se na ovlivňování vztahu veřejnosti k osobám se zdravotním postižením,

i)    realizuje edukační činnost  pro širokou veřejnost,  zejména  v oblasti specifické komunikace s osobami se zdravotním postižením, v oblasti ochrany jejich lidských práv  a podpory při integraci do společnosti,

j)    je odbornou platformou pro koncepci a rozvoj oboru odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

k)pořádá odborné semináře, workshopy a konference k problematice poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

l)    spolupracuje s Asociací sociálního poradenství a dalšími subjekty, které se zabývají poskytováním odborného sociálního poradenství,

m)provádí školení školitelů a lektorů působících v oblasti odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

n)je partnerem dalších projektů, které napomáhají jak osobám se zdravotním postižením, tak i poradcům v poradnách pro zdravotně postižené občany při rozvoji jejich kompetencí a rozšiřování nabízených služeb,

o)zajišťuje a zprostředkovává odbornou lektorskou činnost na vzdělávacích akcích poraden pro osoby se zdravotním postižením a občanských sdružení osob se zdravotním postižením,

p)zajišťuje odborné vzdělávání sociálních pracovníků – poradců pro osoby se zdravotním postižení v oblasti jejich celoživotního vzdělávání – formou pořádání vlastních odborných vzdělávacích kurzů,

q)poskytuje expertní a konzultační činnost  v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním  postižením, v oblasti  bezbariérové přístupnosti a zpřístupňování turistických cílů  pro OZP,

r)organizuje a provádí výzkum v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením a životních podmínek OZP,

s)aktivně se účastní odborných seminářů, konferencí, specializovaných výstav a prezentací informací na celostátní a regionální úrovni,

t)    vydává odborné publikace a informační materiály  na podporu poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

 

 
 
 
 
TOPlist