Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

Cílová skupina APZP

Cílová skupina  APZP

 

Cílovou skupinou jsou  poradci pro osoby se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením a veřejnost. Pro každou cílovou skupinu je pak zaměřený specifický  program. Cílem činnosti je realizace 10 základních aktivit APZP pro níže uvedené cílové skupiny takto:

 

a) Cílová skupina - poradci pro osoby se zdravotním postižením

Pro tuto cílovou skupinu je realizováno zejména:

 • Pořádání specializovaných vzdělávacích kurzů – pro poradce pro osoby se zdravotním postižením;
 • Metodická pomoc poradnám pro osoby se zdravotním postižením;
 • Informační portál Asociace (www.apzp.cz)- zejména interní sekce pro poradce;
 • Aplikace vyvinutého systému celoživotního profesního vzdělávání poradců pro zdravotně postižené - vytvoření dalších  nových vzdělávacích programů s akreditací MPSV;
 • Veřejně realizovaná edukační činnost APZP pro OZP a veřejnost, kde se předpokládá i účast poradců pro OZP;
 • Národní konference na téma „Další perspektivy odborného sociálního poradenství.

 

b) Cílová skupina - osoby se zdravotním postižením

Pro tuto cílovou skupinu je realizováno zejména:

 • Informační portál Asociace (www.apzp.cz) - rozvoj veřejné sekce;
 • Národní konference na téma „Další perspektivy odborného sociálního poradenství;
 • Informační kampaň se zaměřením na  zvyšování informovanosti a kompetencí osob se zdravotním postižením v oblasti zaměstnávání;
 • Veřejně prezentovaná edukační činnost APZP pro OZP a veřejnost;

 

c) Cílová skupina - veřejnost

Pro tuto cílovou skupinu je realizováno zejména:

 • Národní konference na téma „Další perspektivy odborného sociálního poradenství;
 • Prezentace činnosti poraden pro OZP na výstavách RKP v Brně a Praze;
 • Informačně vzdělávací činnost APZP – určená pro veřejnost - školení a kurzy;
 • Informační portál Asociace (www.apzp.cz) - rozvoj veřejné sekce;
 • prezentace odborného sociálního poradenství pro OZP na veřejnosti;
 • Rozvoj spolupráce s vysokými školami;
 • Veřejně prezentovaná edukační činnost APZP pro OZP a veřejnost;

 

 
 
 
 
TOPlist