Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

Vznik Asociace poraden

Vznik Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením

 

Organizace vznikla v roce 2002 jako Asociace poradců pro zdravotně postižené (zkratka APZP).Ustavena byla jako občanské sdružení dle zákona č.83/1990 Sb. Členskou základnmu v této době tvořili poradci osob se zdravotním postižením v ČR.

 

Na valné hromadě APZP v roce 2003 došlo ke změně názvu organizace a změně stanov. Od roku 2003 působila organizace pod názvem Asociace poraden pro zdravotně postižené (zkratka APZP). Od tohoto roku tvoří členskou základnu APZP převážně občanská sdružení osob se zdravotním postižením, která provozují poradny pro osoby se zdravotním postižením. Členy APZP jsou také poradci  a odborníci v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Většina  těchto individuálních členů  je současně osobami se zdravotním postižením.

 

V roce 2008 došlo ke změně stanov APZP, na jejichž základě došlo ke změně názvu organizace – Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR.  Tento název je užíván i v současné době.

 

Poslední změna stanov byla provedena dne 1.11.2012. Jednalo se o nepodstatnou úpravu – spíše technickou novelu.

 

 

 

 

 
 
 
 
TOPlist