Podpořte nás

Pokud si myslíte, že naše organizace dělá smysluplnou činnost ve prospěch obhajoby práv a zájmů osob se zdravotním postižením – pomozte nám dle svých možností!

1. Finanční podpora

Nejvýznamnějším zdrojem našich příjmů jsou zatím poskytnuté státní dotace. Tyto se však poskytují za podmínky spolufinancování nákladů z jiných zdrojů. Pokud tedy získáme například 70 tisíc Kč, musíme k tomu získat od sponzorů 30 tisíc Kč. Přitom platí státem stanovená zásada, že pokud neseženeme v příkladu uvedených 30 tisíc Kč, nemůžeme čerpat poskytnutých 70 tisíc Kč. Bez získání potřebné spoluúčasti tedy vůbec nelze zajistit činnost organizace. Navíc prostředky z dotací v době hospodářské krize a státních úspor klesají. Význam sponzorování tedy neustále roste.

 
2.  Věcné dary:
 • kancelářská technika
 • nábytek
 • odborná literatura
 • kancelářské potřeby
 • občerstvení na významných akcích
 • výpočetní technika
 • software pro kancelářské využití
 • poskytnutí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek do půjčoven
 • poskytnutí slev na vstupném na kulturní a sportovní akce
 
3. Poskytnutí služeb
 • překlady textů z cizích jazyků do češtiny
 • organizační činnost na akcích
 • dobrovolnická služba
 • korektury textů
 • příprava grafických předloh pro tisk
 • tisk informačních materiálů
 • pronájem učeben, salonků a sálů na akce poraden pro osoby se zdravotním postižením
 • pomoc a podpora při hledání potencionálních sponzorů
 • poskytnutí dopravních služeb

 

BUDEME VDĚČNI ZA JAKOUKOLIV FORMU A ROZSAH PODPORY.