Projektové zkušenosti

podpora OZP při přechodu na digitální televizní vysíláni

2006 – 2008 Společný a specializovaný system vzdělávání poraden pro OZP

2006 – 2009 Desatero komunikace s osobami se zdravotním postižením

2008 – 2012 Podpora OZP při přechodu na digitální televizní vysíláni

2008 – 2018 Vzdělávací a informační činnost APZP

2009 zprava o provedeném výzkumu v oblasti poradenství pro OZP

2012

2013 – výzkum APZP Návrh nového modelu působnosti ŠPZ

2013

2014

2015 – výzkum APZP Postoje pedagogických pracovníků ke vzdělávání

2015

2016 Analýza postojů pedagogů